Västergötlands OF har fört diskussioner med Arvsfonden och tillsammans hittat en lösning där befintliga projektmedel kan omfördelas och på så vis möjliggöra en förlängning av Ungoteket till den 31 oktober.

-Vi är såklart tacksamma och glada för att Arvsfonden varit lyhörda och godkänt vår slutliga förfrågan om att omdisponera medel och förlänga projektet, säger Magnus Sundmark, verksamhetsledare på Västergötlands OF.

Att förlänga Ungoteket, som annars skulle avslutas den 30/6, innebär att Västergötlands OF fortsatt är huvudman för projektet tills det att projekttiden löper ut. Svenska Orienteringsförbundet, som ska bli tagare av projektet, är positiva till förlängningen och fortsatt medverkar de i projektet med egen personell resurs.

För befintliga deltagare, framför allt i Ungoteket väst, som inte är färdiga med årets utbildningstillfällen ger den här förlängningen också möjlighet till att på ett bra sätt kunna få slutfört det som ska ingå i ett Ungoteketår.

-Redan sedan tidigare har många av årets projekt flyttats fram med nya datum till hösten och nu får vi ökande möjligheter att följa de sista projekten samt få dem utvärderade, säger Magnus.

Ungoteket startades upp redan 2015 och har finansierats av projektmedel från Arvsfonden sedan nov 2016. Under åren har närmare 300 ungdomar från ca 60 föreningar från minst 10 olika distrikt medverkat i Ungoteket. Från och med nästa Ungoteketrunda kommer Svenska Orienteringsförbundet sitta i förarsätet så det finns stora förhoppningar om att ännu fler distrikt, föreningar och framförallt ungdomar ska medverka framöver.

Mer information kan ges av
Magnus Sundmark
magnus.vof@vgidrott.se
0725-447736