Att skapa en aktivitet är en sak, att få människor att få reda på att den finns är en annan. Hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, sms, mail, annonsering och affischer… Här får du lära dig om olika kanaler att informera och kommunicera med och vilka som fungerar bäst i olika situationer.

Här får du:

  • Lära dig om olika informationskanaler
  • Ta reda på vilken kanal som fungerar bäst i olika informationssituationer
  • Diskutera vilken information som en förening behöver sprida
  • Få tips till marknadsföringen av föreningsprojektet
  • Träna på att skriva nyheter, inbjudan, PM mm.
  • Få tips på hur ni kan kommunicera effektivt i teamet
  • Upptäcka Google Drive