Att skapa en aktivitet är en sak, att få människor att få reda på att den finns är en annan. Hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, sms, mail, annonsering och affischer… Här får du lära dig om olika kanaler att informera och kommunicera med och vilka som fungerar bäst i olika situationer.

Här får du:

  • Lära dig om olika informationskanaler
  • Ta reda på vilken kanal som fungerar bäst i olika informationssituationer
  • Diskutera vilken information som en förening behöver sprida
  • Få tips till marknadsföringen av föreningsprojektet
  • Träna på att skriva nyheter, inbjudan, PM mm.
  • Få tips på hur ni kan kommunicera effektivt i teamet
  • Upptäcka Google Drive

Övningar och material

Här är övningar och material för nedladdning/utskrift:
Guide till Google Drive
Informations- och kommunikationstips
Kanaltips
Övning 2: Mall för kanalinventering

Här är förinspelade filmer/lektionsdelar som behandlar de teoretiska delarna inom Information och kommunikation. ”Lektionerna” används vid filmbaserat upplägg.
Film 1 – Intro
Film 2 – Kanalinventering
Film 3 – Google Drive
Film 4 – Välja verktyg

Förberedelser inför träffen

Inför detta utbildningstillfälle finns inget material som du i egenskap av deltagare behöver ladda hem.

Inför detta utbildningstillfälle skall du som deltagare ta med  följande material:

  • Datorer för att göra inbjudningar och om kanalinventeringen görs digitalt.
  • Penna, sudd och anteckningsblock

Läs mer

Här är länkar till sidor där du kan läsa mer på temat Information och kommunikation:
Svenskarna och internet