Hur går det till när en karta skapas? Och vad finns det för regler man måste följa? Förutom att få reda på det får du här prova på kartritning, på riktigt! Syftet med de här övningarna är att väcka ett intresse för kartritning och ge tips på vilka möjligheter som finns för att lära sig mer om hur man reviderar och ritar nya orienteringskartor.

Här får du:

  • En inblick i hur kartritning går till
  • Kännedom om kartnormen
  • Prova att rita karta ute i fält
  • Använda kartritningsprogrammet Open Orienteering Mapper

Övningar

Förberedelser inför träffen

Inför detta utbildningstillfälle behöver du som deltagare ladda hem och installera följande material:
Open Orienteering Mapper (om den som anordnar träffen inte hänvisar till något annat kartritningsprogram)

Inför detta utbildningstillfälle skall du som deltagare ta med  följande material:

  • Dator.
  • Penna, sudd och anteckningsblock.

Läs mer

Här är länkar till sidor där du kan läsa mer på temat Idrottsföreningen:

Kartnormen ISOM 2017
Sprintnormen ISSPROM 2019
Kartritarboken
Guide Open Orienteering Mapper