Välkommen till Ungoteket Dalarna!

Ungoteket Dalarna 2023-2024 genomförs i huvudsak sammanhängande som ett läger under vecka 44, måndag 30/10-fredag 3/11. På den här sidan kommer du att hitta information om vad vi kommer att göra respektive dag.  Efter utbildningen genomför deltagarna ett föreningsprojekt tillsammans med kompisarna i föreningen och därefter träffas ni för att utvärdera och tänka framåt.

Preliminär anmälan senast 10/9

Kostnad: Självkostnad. Vi kommer att få stöd från Orienteringsförbundet och efter att den preliminära anmälan stängts så kommer vi att återkomma med Inbjudan och information om kostnad.

Har du frågor? Hör av dig till projektledare Jakob Wedman.