Oavsett om det är en träning med klubben, en resa eller en pizzakväll som ska arrangeras så behövs planering och förberedelser för att det stora eller mindre projektet ska bli bra. Hur stort projektet är har betydelse för hur mycket som måste göras innan och även hur många människor som behöver hjälpa till. Var börjar vi, när ska vi göra vad och vem gör vad? På den här sidan hittar du övningar som hjälper dig att svara på de frågorna!

Här får du:

  • Träna på att planera för olika orienteringsaktiviteter
  • Få tips om vad som kan vara bra att tänka på när du ska arrangera
  • Verktyg och råd kring allt från ekonomi och anmälningsformulär till planering av träningar och reservplan
  • Lära dig om en orienteringstävlings alla delar
  • Tips om hur du kan göra ritningar över en tävlingsarena
  • Ta reda på var du hittar tävlingsreglerna och tävlingsanvisningarna och vad som står i dem

Stödmaterial

Förberedelser inför träffen

Inför detta utbildningstillfälle finns inget material som du i egenskap av deltagare behöver ladda hem.

Inför detta utbildningstillfälle skall du som deltagare ta med  följande material:

  • Dator, om övningarna skall göras digitalt.
  • Penna, sudd och anteckningsblock

Läs mer

Här är länkar till sidor där du kan läsa mer på temat Arrangera:
Tävlingsregler och anvisningar
Arrangörsguider (under bearbetning på SOFT:s nya hemisda)
Allemansrätten och orientering
Riktlinjer gällande samråd
Skogsstyrelsen – Skogens pärlor

Här är annat material som kan vara bra att ha när ni planerar ert föreningsprojekt:
Exempel på funktionärsschema
Lista över hjälpledarbehov
Lägerschema deltagare
Lägerschema deltagare