Utbildningar efter Ungoteket®

UNGOTEKET RIKS

För orienterare 17-25 år som vill lära sig mer inom ett specifikt orienteringsområde. Läs mer här!

SISU IDROTTSUTBILDARNA

Här kan du hitta utbildningar inom alla idrottens områden och i alla distrikt.

SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Utbildningskatalogen – En översikt med alla utbildningar som SOFT arrangerar eller rekommenderar

Utbildningsportalen – Navet för utbildning inom orientering

DITT ORIENTERINGSDISTRIKTSFÖRBUND

Ditt eller ett närliggande orienteringsdistriktsförbund arrangerar säkerligen olika utbildningar. Sök på ditt distriktsförbunds hemsida!