När ni planerar att genomföra ert föreningsprojekt kan det hända att intäkerna i er budget inte riktigt räcker till.  Till exempel kan ett läger kosta mycket om en lokal behöver hyras eller en resa som blir rätt dyr eftersom ni behöver åka buss en längre sträcka. För att inte ha en allt för hög anmälningsavgift (och riskera att få färre deltagare) kan det i sånna fall vara en god idé att söka lite extra pengar.

Här under finns flera nyttiga tips och länkar på olika sätt att söka bidrag. Kom ihåg att det alltid går att prata med både mentorn och föreningen om ni behöver mer stöd.

Letar du som anordnare av Ungoteket stöd för finansiering hittar du allt du behöver på sidan Anordna-Kom igång.

Syftet med Svenska Orienteringsförbundets Projektstöd Idrottsförening är att ge idrottsföreningar förutsättningar att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med Strategi 2025. Svenska Orienteringsförbundet kan fördela medel inom två områden:

  • Få fler ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten
  • Att föreningen har utbildade barn- och ungdomsledare

Medverkan i Ungoteket faller väl in inom ramarna för det första kriteriet och det är därigenom möjligt att söka medel från Projektstöd Idrottsförening för att genomföra Ungoteket Klubb. Läs mer om Projektstöd Idrottsförening på förbundets sida.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. De företräder, utvecklar, utbildar och stödjer distriktens idrottsföreningar och förbund. Föreningar som samverkar med RF-SISU, och som även redovisar utbildnings- och utvecklingstimmar som föreningen gör, har möjlighet att få en del utbildnings- och utvecklingskostnader finansierade genom RF-SISU. Vilka möjligheter ni har att få pengar till ert föreningsprojekt stämmer ni lämpligast av med er förenings idrottskonsulent.

Här kan du söka på ditt distrikt och hitta er förenings idrottskonsulent.