Vad det kostar att vara med i Ungoteket är olika beroende på vilket distrikt eller vilken förening som arrangerar Ungoteket. Alla distrikt och föreningar har olika förutsättningar och olika lösningar på hur Ungoteket kan finansieras.

Om du har frågor gällande kostnaden för din eller din förenings medverkan är det därför bäst att höra med ditt distrikt. Kontaktuppgifter till de distrikt och föreningar som arrangerar Ungoteket hittar du här.

När det kommer till finansiering av det egna föreningsprojektet presenteras här nedan några olika alternativ för hur deltagarna och föreningarna kan gå tillväga.

Idrottslyft från Svenska Orienteringsförbundet

Svenska Orienteringsförbundet ger stöd genom Idrottslyftet för satsningar på barn och ungdomar 7-25 år. De är också väl medvetna om Ungoteket och förutsättningarna för Idrottslyftsansökan hos Svenska Orienteringsförbundet stämmer väl in med innehållet i Ungoteket. Läs mer om Idrottslyftet på förbundets sida.

Föreningsresurs från SISU Idrottsutbildarna

SISU är Idrottens utbildningsorgan och hjälper till med föreningsutveckling och utbildning. Föreningar som samverkar med SISU, och som även redovisar utbildnings- och utvecklingstimmar som föreningen gör, har möjlighet att få en del utbildnings- och utvecklingskostnader finansierade genom SISU (den så kallade SISU-resursen). Hur just er förenings möjligheter ser ut stämmer ni lämpligast av med er förenings idrottskonsulent.

Här kan du söka på ditt distrikt och hitta er förenings idrottskonsulent.

Idrottslyft från Distriktsidrottsförbundet

En del av Idrottslyftet kan också sökas via Distriktsidrottsförbundet (DF). Även här gäller det att ha kontakt med er förenings idrottskonsulent som hjälper till med detta och guidar rätt. Inriktningen är att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet med utgångspunkt från RFs riktlinjer kring barn- och ungdomsverksamhet: ”så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt” samt enligt Strategi 2025 som bland annat handlar om att utveckla verksamhet som gör att barn och ungdomar väljer att idrotta i förening under hela livet. Ungoteket passar som handen i handsken med de här målen då det tar fasta på kunskap, engagemang och delaktighet för unga i föreningen.

Lokalt kommunbidrag för ledarutveckling eller särskilt stöd

Många kommuner ger ideella föreningar möjlighet till stöd för utbildning/fortbildning av ledare och särskilt angeläget är det ofta när frågan rör unga ledare. Undersök vad som gäller i er kommun och nyttja den möjlighet som finns. Ta kontakt med den förvaltning i just din kommun som handlägger bidrag till idrottens föreningar. Du kan också söka på ”Bidrag förening” och er kommun på internet så kommer ni lätt in på rätt sida och kan läsa mer.

Ungoteket hjälper till!

Har ni frågor kring finansiering och bidragssökning kontaktar ni Ungoteket så försöker vi hjälpa till!

Har ni viljan att vara med för att utveckla er förening, skapa engagemang, delaktighet och sprida kunskap till unga orienterare, då ska vi göra allt vi kan för att ni ska kunna medverka på bästa sätt!