Vad det kostar att vara med i Ungoteket är olika beroende på vilket distrikt eller vilken förening som arrangerar Ungoteket. Alla distrikt och föreningar har olika förutsättningar och olika lösningar på hur Ungoteket kan finansieras.

Om du har frågor gällande kostnaden för din eller din förenings medverkan är det därför bäst att höra med ditt distrikt. Kontaktuppgifter till de distrikt och föreningar som arrangerar Ungoteket hittar du här.

När det kommer till finansiering av det egna föreningsprojektet kan det också bli aktuellt att söka bidrag.

Här nedan några olika alternativ för hur deltagarna och föreningarna kan gå tillväga för att få hjälp med finansiering.

Syftet med Svenska Orienteringsförbundets Projektstöd Idrottsförening är att ge idrottsföreningar förutsättningar att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med Strategi 2025. Svenska Orienteringsförbundet kan fördela medel inom två områden:

  • Få fler ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten
  • Att föreningen har utbildade barn- och ungdomsledare

Medverkan i Ungoteket faller väl in inom ramarna för det första kriteriet och det är därigenom möjligt att söka medel från Projektstöd Idrottsförening för att genomföra Ungoteket Klubb. Läs mer om Projektstöd Idrottsförening på förbundets sida.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. De företräder, utvecklar, utbildar och stödjer distriktens idrottsföreningar och förbund. Föreningar som samverkar med RF-SISU, och som även redovisar utbildnings- och utvecklingstimmar som föreningen gör, har möjlighet att få en del utbildnings- och utvecklingskostnader finansierade genom RF-SISU. Hur just er förenings möjligheter ser ut stämmer ni lämpligast av med er förenings idrottskonsulent.

Här kan du söka på ditt distrikt och hitta er förenings idrottskonsulent.

Många kommuner ger ideella föreningar möjlighet till stöd för utbildning/fortbildning av ledare och särskilt angeläget är det ofta när frågan rör unga ledare. Undersök vad som gäller i er kommun och nyttja den möjlighet som finns. Ta kontakt med den förvaltning i just din kommun som handlägger bidrag till idrottens föreningar. Du kan också söka på ”Bidrag förening” och er kommun på internet så kommer ni lätt in på rätt sida och kan läsa mer.

Ungoteket hjälper till!

Har ni frågor kring finansiering och bidragssökning kontaktar ni Ungoteket så försöker vi hjälpa till!

Har ni viljan att vara med för att utveckla er förening, skapa engagemang, delaktighet och sprida kunskap till unga orienterare, då ska vi göra allt vi kan för att ni ska kunna medverka på bästa sätt!