Vem kan vara mentor?

Varje Ungoteketteam behöver minst en mentor. Mentorn kan vara en ledare eller funktionär i föreningen eller en ungdom som är äldre än Ungoteketteamet. Mentorn behöver inte ha några speciella förkunskaper utan kan se Ungoteket som en möjlighet att lära sig mer om Ungotekets olika delar.

En mentor kan vara anmäld till fler än ett team. Vill du vara med i Ungoteket men saknar någon som kan vara mentor? Hör av dig till info@ungoteket.se så hjälper vi till!

Mentorns främsta uppgift är att stötta ungdomarna i arbetet med projektet och se till att de tar sig framåt. Det är bra om mentorn kan vara med på den första träffen. Därefter är det inget måste men naturligtvis är det roligt om mentorn passar på att vara med deltagarna och kanske även kan lära sig något för egen del!

Hur stor insats som behövs av mentorn beror på hur självgående Ungoteketteamet är. Tips till hur du blir en bra mentor hittar du här intill. Kom ihåg att anpassa råden till din mentorsituation, den känner du till bäst själv!

Tips till mentorn

 • Här på ungoteket.se finns massvis med tips och råd för arbetet med föreningsprojektet och de olika övningarna. Hjälp teamet att hitta till sidan Föreningsprojekt och det material som finns där.
 • Under Övningar hittar ni fler användbara tips. Kolla särskilt in Arrangera.
 • Hjälp teamet så att varje deltagare deltar i diskussioner och får chansen att säga sin mening.
 • Försök att inte svara direkt på ungdomarnas frågor, ställ istället vägledande frågor till dem.
 • Gör uppgifter med deltagarna och inte åt dem.
 • Påminn om att boka tid för projektmöten. Tipsa om att ta hjälp av Mötesagendan.
 • Försök få deltagarna att sätta deadlines för när olika uppgifter ska vara klara.
 • Hjälp teamet att begränsa projektets omfattning så att det blir roligt och rimligt att genomföra.
 • Stötta vid fördelning av arbets- och ansvarsuppgifter så att alla i teamet blir delaktiga.
 • Ställ frågor som får ungdomarna att uppmärksamma särskilt viktiga områden eller eventuella missar i sin planering.
 • Var behjälplig om teamet behöver söka ekonomiskt bidrag till sitt projekt.
 • Ta bilder och filma när teamet planerar och genomför föreningsprojektet.
 • Slutligen: ett öppet sinne, lyhördhet och mycket glädje är bra ord för en mentor att ta fasta på!