Ungoteket är ett koncept där unga skapar idrott och fram tills nu har det endast varit orienteringsungdomar som skapat orientering. Nu har emellertid Västergötlands Handbollsförbunds styrelse tagit beslut om att starta upp Ungoteket och därmed kommer det framledes även vara handbollsungdomar som skapar handboll.

  • Vi ser naturligtvis oerhört positivt på att handbollsförbundet vill haka på Ungoteket och erbjuda det till sina föreningar, säger Magnus Sundmark, verksamhetsledare på Västergötlands Orienteringsförbund.

Närmast kommer handbollsförbundet få en egen Ungoteket-site samt utbildning i hanteringen av densamma. Därefter följer eget arbete för att komplettera idrottsspecifika för handboll till grundkonceptet innan man är redo för att starta upp.

  • Det blir en intensiv fas nu, för att tillföra vissa idrottsspecifika delar för handboll till Ungoteket, men mycket är ju redan klart och konceptet så som orienteringen har genomfört det tror vi mycket på. Vi har ju kunnat följa Hannas (red. not. tidigare projektledare) framfart under de senaste åren och hur väl Ungoteket lyckas attrahera unga till att engagera sig i att skapa idrott, säger Jessica Larsson, utbildningsansvarig vid Västergötlands handbollsförbund.

Ungoteket har succesivt utvecklats sedan 2015 och sedan 2017 med stöd av projektmedel från Allmänna Arvsfonden. I projektidén har under hela tiden funnits tanken om att möjliggöra nyttjande för fler idrotter, varpå flera av de delar som ingår skapats utan tanke på specifik idrott. Likaså är webstrukuren utvecklad för att enkelt kunna skapa utrymme för ytterligare idrotter.

Mer om Ungoteket finner du på https://klubb.ungoteket.se/orientering/.

Kontakt
Magnus Sundmark                                            Jessica Larsson
Verksamhetsledare,                                          Utbildningsansvarig
Västergötlands Orienteringsförbund            Västergötlands Handbollsförbund
E-post: magnus.vof@vgidrott.se                     E-post: jessica.larsson@online.rf.se
Mobil: 0725-447736                                           Mobil: 070-6799057