Alla som gillar Ungoteket kan fira idag, för nu är det klart: Arvsfonden har godkänt vår ansökan för ytterligare ett års bidrag för att genomföra och fortsätta utveckla Ungoteket! Projektet har sedan tidigare fått medel för totalt två år och från Arvsfonden går det att få max tre års bidrag för ett projekt. Nu har vi alltså fått ok på även det sista året. Pengarna kommer användas till att göra Ungoteket ännu bättre (än vad det redan är!).

Under det tredje bidragsåret kommer vi att fortsätta driva Ungoteket Väst så att deltagande är gratis, vi ska utveckla och kvalitetssäkra utbildnings- och handledningsmaterialet, fortsätta sprida idén till resten av Orienteringssverige, ta klivet och ”översätta” Ungoteket till andra idrotter (undrar vilken som blir först ut?) och vi ska utveckla en strategi för hur Ungoteket ska gå från ett projekt till ordinarie verksamhet som stabiliserar sig och finns kvar för all framtid.

Nytt för nästa år blir att andra distrikt kommer att kunna söka bidrag till sitt genomförande av Ungoteket. Varje orienteringsdistrikt som genomför Ungoteket under 2019-2020 kommer kunna söka bidrag för upp till 15 000 kr, för till exempel lokalhyra, föreläsararvoden och mat som deltagarna får på utbildningsträffarna. Vi kommer också, precis som vi gör i år, att kunna ge alla Sveriges Ungoteketdeltagare en Ungoteket-funktionströja.

– Det känns fantastiskt roligt, vi är så glada att samarbeta med Arvsfonden som har gjort det möjligt för Ungoteket att utvecklas till vad det är idag. Och att nu kunna ta ytterligare steg framåt är superkul! säger Ungoteket Klubbs projektledare Hanna Nordlöf. För tilläggas bör, att det är Ungoteket Klubb som samarbetar med Arvsfonden. Ungoteket Riks har andra samarbetspartners och finansieras med andra medel.

En av upphovsmakarna till Ungoteket är Magnus Sundmark, verksamhetsledare på Västergötlands Orienteringsförbund. Han var med och tog fram idén, namnet och gjorde även den första ansökan till Arvsfonden som projektet fick igenom hösten 2016.

– Det är såklart oerhört roligt att Arvsfonden fortsätter att tro på Ungoteket och att vi får den här möjligheten, berättar Magnus och fortsätter: Ungoteket kan bli hur stort som helst, särskilt om vi utvidgar konceptet till andra idrotter. Men givetvis är det orienteringen som vi brinner för och det är där vi kommer satsa allra mest.

Med det nya bidraget är Ungotekets framtid säkrad till och med juni 2020. Har du inte redan hoppat på Ungoteketresan så är det dags att göra det nästa år!