I lördags var det dags för den tredje träffen, den här gången med banläggning på schemat. Planen från början var att alla skulle ha samlats vid Hjortgården i Alingsås, men nu fick Ungoteket anpassa sig till den rådande pandemin, så det blev undervisning på distans i stället. Klubbarna samlade sig i sina respektive klubbstugor i Uddevalla, Göteborg, Alingsås, Mullsjö, Tidaholm och Skara och kopplade upp sig till banläggningsträffen via Zoom.

Dagen innehöll en genomgång av svårighetsnivåerna som används inom orienteringen, från lättaste grönt till svåraste svart. Ett annat område som gicks igenom är vad som kännetecknar och vad man ska tänka på när man lägger banor för de olika distanser som finns.

Sista timman ägnades åt banläggningsprogrammet Purple Pen. Denna del av banläggningsutbildningen var betydligt svårare att gå igenom på distans än de mer teoretiska delarna. Men ungdomarna var duktiga och tillsammans med sina mentorer verkar det som att de flesta greppade det bra

Banläggningsträffen innehåller även en praktisk del där ungdomarna får lägga egna banor, rita in dem i Purple Pen, sätta ut kontroller och även provspringa varandras banor. Några gjorde det direkt efter att man hade ätit lunch tillsammans och övriga kommer att ta denna del under veckan. På söndag blir det sedan en genomgång, där man får visa sina banor för de andra ungoteketteamen och diskutera vad som är bra och om man kunde ha gjort något annorlunda.