Välkommen till Ungoteket Väst!

Ungoteket Väst är för unga orienterare från Västergötland, Bohuslän-Dalsland och Göteborg. Ungoteket 2020-2021 är för dig som är född 2007 eller tidigare.

Inbjudan Ungoteket Väst 2020-2021

Här hittar ni som anmält er:

  • När och var träffarna är och vad de innehåller
  • Vilka som deltar på respektive träff
  • Inbjudan till varje träff (som läggs upp ett par veckor före respektive träff)
  • Inspiratörerna och deras kontaktuppgifter
  • Bildspel och övningar som använts vid träffarna

Träffarna är olika långa men pågår ungefär mellan kl.9-16, exakt tid meddelas i respektive inbjudan.

Utöver träffarna genomför ni ert föreningsprojekt och därefter träffas deltagare, mentor, någon från föreningens styrelse samt er idrottskonsulent på RF-SISU för att utvärdera och tänka framåt.

Kostnad: De tre senaste åren har bidrag från Arvsfonden gjort att Ungoteket har varit gratis. Nu har projekttiden löpt ut och vi har inte längre något bidrag från Arvsfonden. Detta gör att det nu behöver tas ut en deltagaravgift för att kunna genomföra Ungoteket. Vi har dock fått beviljat ett bidrag från Svenska Orienteringsförbundet, som gör att priset ändå kan hållas på en relativt låg nivå. Kostnaden för att vara med i Ungoteket Väst 2020-2021 är 1250 kr per deltagare (mentorerna deltar utan avgift). I priset ingår alla fyra träffarna, måltider, övernattning första träffen, deltagartröja, anteckningsmaterial och finfina Ungoteketprylar. Föreningen kan söka bidrag för upp till hela deltagarkostnaden, ta kontakt med er idrottskonsulent på RF-SISU! Möjlighet finns också att söka bidrag från Svenska orienteringsförbundet https://www.svenskorientering.se/forening/projektstodforening/  Kolla också gärna med kommunen, ofta finns möjlighet att söka bidrag för unga ledare. Det går även bra att kontakta Ungoteket för fler tips om finansiering.

Vi hanterar personuppgifter i samband med Ungoteket och samtliga går att avstå sitt samtycke från. Läs mer om det här!

Har du frågor om vad som helst som gäller Ungoteket? Hör av dig till bertil.vof@vgidrott.se eller 070-6779806.

Program 2020-2021

Del 1: 24-25 oktober

Plats: Vara

Vi börjar med en fullspäckad och rolig helg, där man får chans att lära känna de andra teamen! Det kommer att finnas möjlighet till övernattning och att vara med på en rolig aktivitet på kvällen.

De områden vi börjar med är Idrottsföreningen, Ledarskap och Orienterings-IT. Vi kommer också starta upp Föreningsprojekten.

Ungoteket 2020/21

Inbjudan träff 1 2020

Idrottsföreningen

Åsa Bogren, Västra Götalands Idrottsförbund

asa.bogren@vgidrott.se

Orienterings-IT

Johan Käll

johankall@hotmail.com

Ledarskap

Linda Vesterberg
linda.a.vesterberg@gmail.com

Del 3: 5 december

Plats: Digital

Den här gången pratar vi om vad man behöver tänka på när man ska Arrangera och ger tips på hur man utbyter och sprider information, både internt i klubben och till önskad målgrupp: Information & kommunikation.

Del 2: 10 april (preliminärt)

Plats: Alingsås

En av Ungotekets mest uppskattade träffar där vi lär oss både om hur man lägger banor och hur banläggningsprogrammet Purple Pen fungerar när det är dags för tema Banläggning

Publiceras senare

Bertil Åkesson
bertil.vof@vgidrott.se

Del 4: 8 maj (preliminärt)

Plats: Alingsås

Sista träffen provar vi Kartritning. Det blir både kartritning ute i naturen och genomgång av kartritningsprogrammet Open Orienteering mapper.

Finns här i god tid före träffen

Presenteras här efter träffen