Välkommen till Ungoteket Väst!

Ungoteket Väst är för unga orienterare från Västergötland, Bohuslän-Dalsland och Göteborg. Ungoteket 2020-2021 är för dig som är född 2007 eller tidigare.

Inbjudan Ungoteket Väst 2020-2021

Här hittar ni som anmält er:

  • När och var träffarna är och vad de innehåller
  • Vilka som deltar på respektive träff
  • Inbjudan till varje träff (som läggs upp ett par veckor före respektive träff)
  • Inspiratörerna och deras kontaktuppgifter
  • Bildspel och övningar som använts vid träffarna

Träffarna är olika långa men pågår ungefär mellan kl.9-16, exakt tid meddelas i respektive inbjudan.

Utöver träffarna genomför ni ert föreningsprojekt och därefter träffas deltagare, mentor, någon från föreningens styrelse samt er idrottskonsulent på RF-SISU för att utvärdera och tänka framåt.

Kostnad: De tre senaste åren har bidrag från Arvsfonden gjort att Ungoteket har varit gratis. Nu har projekttiden löpt ut och vi har inte längre något bidrag från Arvsfonden. Detta gör att det nu behöver tas ut en deltagaravgift för att kunna genomföra Ungoteket. Vi har dock fått beviljat ett bidrag från Svenska Orienteringsförbundet, som gör att priset ändå kan hållas på en relativt låg nivå. Kostnaden för att vara med i Ungoteket Väst 2020-2021 är 1250 kr per deltagare (mentorerna deltar utan avgift). I priset ingår alla fyra träffarna, måltider, övernattning första träffen, deltagartröja, anteckningsmaterial och finfina Ungoteketprylar. Föreningen kan söka bidrag för upp till hela deltagarkostnaden, ta kontakt med er idrottskonsulent på RF-SISU! Möjlighet finns också att söka bidrag från Svenska orienteringsförbundet https://www.svenskorientering.se/forening/projektstodforening/  Kolla också gärna med kommunen, ofta finns möjlighet att söka bidrag för unga ledare. Det går även bra att kontakta Ungoteket för fler tips om finansiering.

Vi hanterar personuppgifter i samband med Ungoteket och samtliga går att avstå sitt samtycke från. Läs mer om det här!

Har du frågor om vad som helst som gäller Ungoteket? Hör av dig till bertil.vof@vgidrott.se eller 070-6779806.

Anmälda föreningar

Program 2020-2021

Del 1: 24-25 oktober

Plats: Vara

Vi börjar med en fullspäckad och rolig helg, där man får chans att lära känna de andra teamen! Det kommer att finnas möjlighet till övernattning och att vara med på en rolig aktivitet på kvällen.

De områden vi börjar med är Idrottsföreningen, Ledarskap och Orienterings-IT. Vi kommer också starta upp Föreningsprojekten.

Ungoteket 2020/21

Inbjudan träff 1 2020

Idrottsföreningen

Åsa Bogren, Västra Götalands Idrottsförbund

asa.bogren@vgidrott.se

Orienterings-IT

Johan Käll

johankall@hotmail.com

Ledarskap

Linda Vesterberg
linda.a.vesterberg@gmail.com

Del 2: 5 december

Plats: Digital

Den här gången pratar vi om vad man behöver tänka på när man ska Arrangera och ger tips på hur man utbyter och sprider information, både internt i klubben och till önskad målgrupp: Information & kommunikation.

Del 3: Banläggning 14 augusti

Plats: Alingsås

En av Ungotekets mest uppskattade träffar, där vi lär oss både om hur man lägger banor och hur banläggningsprogrammet Purple Pen fungerar när det är dags för tema Banläggning

Inbjudan till träff 3 Banläggning finns här.

Bertil Åkesson
bertil.vof@vgidrott.se

Del 4: Kartritning 9 oktober

Plats: Alingsås

Sista träffen provar vi Kartritning. Det blir både kartritning ute i naturen och genomgång av kartritningsprogrammet Open Orienteering mapper.

Inbjudan till träffen kartritning finns här

Presenteras här efter träffen

Utvärdering 2020-2021

Grattis! Ni har nu genomfört Ungoteket tillsammans! Ni har haft chans att delta på träffar om:
– Idrottsföreningen
– Information & kommunikation
– Arrangera
– Orienterings-IT
– Ledarskap
– Banläggning
– Kartritning
Dessutom har ni planerat och genomfört ett eget föreningsprojekt, helt på egen hand med hjälp av era nya kunskaper och kanske även av er förening. Ni ska nu vara ordentligt stolta över er själva och Ungotekets förhoppning är att ni nu både vill och får utrymme att vara delaktiga och engagera er i er förening!

Idag ska ni få chansen att tycka till om er Ungoteketupplevelse. Det är värdefullt både för Ungoteket, som kan utvecklas och bli ännu bättre och även för er, så att er Ungotekettid inte stannar här utan snarare tvärtom: att det bli starten för er som viktiga ledare i föreningen!

För att genomföra den här utvärderingen har ni har fått i uppgift att boka en träff med er deltagare, teamets mentor, minst en styrelserepresentant och gärna föreningens SISU-konsulent. Hoppas att ni alla är på plats!

Utvärderingen är indelad i 5 delar:
1. Deltagarnas upplevelse
2. Mentorns upplevelse
3. Föreningsprojektet
4. Vad händer nu?
5. Utdelning av intyg

Gå igenom varje del för sig. När deltagarna funderar en och en under del 1 kan mentorn passa på att göra del 2. Dessa delar kan också göras i förväg var och en för sig.

Det är under del 4 som det blir extra viktigt att ni har minst en representant från styrelsen samt er SISU-konsulent med. Under del 3 är styrelserepresentanten/-erna och SISU-konsulenten med och lyssnar.

Varsågoda och tyck till så mycket ni bara kan!

Deltagarna hittar sitt formulär här.

Mentorns formulär finns här.

När deltagarna och mentorerna har svarat på sina frågor är det dags att samlas tillsammans för att diskutera frågorna kring det egna föreningsprojektet. Här är det bra om minst en representant från styrelsen samt er SISU-konsulent med.

Formuläret för föreningsprojektet finns här.