Välkommen till Ungoteket Stockholm!

Till Ungoteket Stockholm är 43 ungdomar födda 2005 eller tidigare och sju mentorer anmälda!

På den här sidan hittar du information om när och var träffarna är samt vad som händer på varje träff.

Utöver träffarna genomför ni ert föreningsprojekt och därefter träffas ni för att utvärdera och tänka framåt.

Har du frågor? Hör av dig till Stockholms Orienteringsförbund.

Anmälda föreningar

Föreningsprojekt: KM med klubbtrivseldag, 18 maj
Läs mer här

Föreningsprojekt: Kretstävling 2 i Ungdomsserien (Krets Norr 1), 14 maj
Sida på Eventor

Föreningsprojekt: Kretstävling 2 i Ungdomsserien (Krets Norr 3), 14 maj
Sida på Eventor

Föreningsprojekt: Klubbläger i Nyköping, 23-24 mars
Läs mer här

Program 2018-2019

Del 2: 14 januari

Ledarskap

Plats: Stockholms OF:s kansli, Vretenvägen 4, Solna strand