Välkommen till Ungoteket Skåne!

Ungoteket Skåne är för ungdomar födda 2007 eller tidigare.

På den här sidan hittar du information om när och var träffarna är samt vad som händer på varje träff.

Utöver träffarna genomför ni ert föreningsprojekt och därefter träffas ni för att utvärdera och tänka framåt.

Anmälan har stängt

Har du frågor? Hör av dig till projektledare Axel Matsson.

Anmälda föreningar

Föreningsprojekt:

Program 2021