Helgen 1-2 december arrangerades Ungoteket Stockholms första träff, på Lillsveds Folkhögskola på Värmdö. Det var innehållsrika dagar där de drygt fyrtio deltagarna med mentorer fick ta del av: Information & kommunikation samt Orienterings-IT på lördagen för att sedan beta av Arrangera och Idrottsföreningen på söndagen. Som inspiratörer för de olika momenten svarade: Sara Jonasson (Centrum OK/StOFs styrelse) och Alice Hugosson (IFK Lidingö SOK) för Information och Kommunikation, Henny Samuelsson (Centrum OK) och Maria Schmiterlöw (Hjobygdens OK) för Orienterings-IT, Lena och Krister Gumaelius (Waxholms OK) för Idrottsföreningen och Martin och Joakim Skärlén (Haninge SOK) för Arrangemang. Så här skriver Ungoteket Stockholms projektledare Per Forsberg om helgen:

Sara och Alice, som höll i Information & kommunikation, satsade på att få igång tänket genom en diskussion kring Inbjudan och PM för tävlingar. Vad är en bra inbjudan och ett bra PM? Vilken information kännetecknar de olika informationsformerna och varför skiljer de sig åt? Många polletter trillade ner. Sedan gick man vidare till att analysera sina egna klubbars hemsidor. 

Orienterings-IT är ett stort moment och ungdomarna fick prova på att hantera enheter i Sportident-programmet Config+ innan man ägnade sig åt att gå igenom hur man lägger upp en tävling i Eventor. Slutligen fick alla prova på MeOS, som är ett program för att administrera en tävling och i vilket det finns kopplingar både till Sportident-enheter och Eventor. Några lyckades få ihop en liten tävling som testades inne i klassrummet. Samtliga deltagare fick insikt i vad som finns att lära och stämningen var hög ända fram till kl.16, då det var dags för ett välbehövligt träningspass med sju sprintslingor att välja bland. Efter detta smakade middagen ännu bättre!