Inlägg av ungoteket

Uppdateringar av hemsidan

Hemsidan uppdaterad I två steg strukturerar vi om Ungotekets hemsida. Nu är det första steget taget. Målet har varit att förenkla navigeringen för både deltagare och arrangörer. Huvudsidan riktar sig i första hand till deltagare och intresserade, den nya Anordna-sidan riktar sig mot de som anordnar Ungoteket och de som håller i de olika utbildningstillfällena. […]