Välkommen till Ungoteket Skåne!

Till Ungoteket Skåne är 15 ungdomar födda 2005 eller tidigare anmälda!

På den här sidan hittar du information om när och var träffarna är samt vad som händer på varje träff.

Utöver träffarna genomför ni ert föreningsprojekt och därefter träffas ni för att utvärdera och tänka framåt.

Har du frågor? Hör av dig till projektledare Axel Matsson.

Anmälda föreningar

Program 2018-2019