Välkommen till Ungoteket Örebro!

Till Ungoteket Örebro är 17 ungdomar födda 2005 eller tidigare anmälda!

Samtliga träffar är kl.9-16 i Idrottens hus i Örebro. Datum för träffarna presenteras i programmet här intill.

Utöver träffarna genomför ni ert föreningsprojekt och därefter träffas ni för att utvärdera och tänka framåt.

Anmälan till Ungoteket Örebro är stängd.

Har du frågor? Hör av dig till Örebro läns Orienteringsförbund.

Anmälda föreningar

Program 2018-2019