Att skapa en aktivitet är en sak, att få människor att få reda på att den finns är en annan. Hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, sms, mail, annonsering och affischer… Här får du lära dig om olika kanaler att informera och kommunicera med och vilka som fungerar bäst i olika situationer.

Här får du:

  • Lära dig om olika informationskanaler
  • Ta reda på vilken kanal som fungerar bäst i olika informationssituationer
  • Fundera över olika sätt att använda Facebook som informationskanal
  • Diskutera vilken information som en förening behöver sprida
  • Rangordna hur viktig olika typer av information är
  • Få tips till marknadsföringen av föreningsprojektet
  • Träna på att skriva nyheter, inbjudan, affischer mm.
  • Få tips på hur du kan kommunicera effektivt
  • Upptäcka Google drive

Övningar