Ungoteket finns nu även i Stockholm

Nästa distrikt att haka på Ungoteketidén är Stockholm. Anmälningsperioden är i full gång, första träffen är helgen 1-2 december och redan nu är fem föreningar anmälda!

– Vi ser årets omgång som ett pilotprojekt så det kan vara helt ok om det inte blir 100 deltagare utan kanske 20-30. Så vi är nöjda så långt. Vi har dock inte sett slutet än och jag tror det finns ett stort intresse så vi får se var det landar, berättar Per ”Pelle” Forsberg som är utvecklingsansvarig vid Stockholms Orienteringsförbund och den som leder Ungoteket Stockholm framåt.

Pelle och övriga i förbundet var inte sena att tro på Ungotekets koncept:

– Vi vet av erfarenhet att orienteringssporten lockar många att engagera sig på olika sätt och att få hjälp att introducera detta breda sätt att engagera sig i yngre åldrar är en stor vinst, förklarar Pelle och fortsätter: Vi ser ju tyvärr hur många slutar i de sena ungdomsåren eller som juniorer och många gånger beror det på att man inte längre tycker sig kunna eller vilja haka på utvecklingen som aktiv tävlingsorienterare. Man vill fortsätta motionera men ändå finna en plats där man kan känna sig behövd sin förening. Ungoteket erbjuder ett sätt att hitta nya vägar för att engagera sig i orienteringssporten.

De som engagerat sig i Ungoteket Stockholm hoppas att fler unga orienterare ska hitta sätt att känna sig delaktiga i sina föreningars verksamhet utan att behöva vara med och konkurrera i tävlingsklasserna.

– I första hand vill vi att det ska finnas fler vägar att välja för att stanna inom orienteringen och en positiv bonuseffekt av det kan bli att vi i förlängningen får fler utbildade klubbfunktionärer! Avslutar Pelle hoppfullt.

Programmet för Ungoteket Stockholm och de andra distrikten som vi än så länge vet genomför Ungoteket 2018-2019, kan du se här!