En Rydaträning utöver det vanliga

Tove Eriksson och Philip Wiberg heter duon från Ryda SK som under året har genomfört Ungoteket. Nu har de även genomfört sitt föreningsprojekt, som var en teknikträning för klubbens gula och vita grupp.

Tove är till vardags ledare för Ryda SK:s vita grupp och Philip är ledare för den gula. När de skulle bestämma sig för ett projekt att genomföra i samband med Ungoteket ville de bjuda sina träningsgrupper på något extra: en ännu roligare träning än vanligt! Den sista torsdagen i maj var det dags och till sin hjälp hade Tove och Philip andra ledare i klubben, bland annat sin mentor Kerstin Andersson. På så vis kunde deltagarna delas in i fyra mindre grupper som tillsammans med var sin ledare tog sig genom den tekniska banan som utgick från Ryda bygdegård. Träningen började med att Tove och Philip berättade vad kvällen skulle bjuda på: linjeorientering, kontroller med vägval, kontrollplock och till sist lite mer vägval.

Philip finns med när gruppen ska lösa nästa uppgift.

Träningen innehöll således flera tekniska moment som krävde en svårare nivå på banläggningen än vad Philip och Tove fått lära sig på Ungotekets banläggningsträff. Ribban lades alltså högt och för att ta sig över tog de hjälp av föreningens banläggarexpert Tommy Stenkvist. Även klubbens kassör och kartansvarige var inblandade i projektet, kassören för att godkänna att klubbens bjöd deltagarna på fika och kartansvarige för att få tillgång till kartan.

Två deltagare diskuterar nästa drag med Tove.

När grupperna kom tillbaka bjöds det på smörgås och festis. Avslutningsvis fick deltagarna fick berätta hur de hade upplevt träningen och vad de hade lärt sig.

”Allt gick väldigt bra och extra roligt var att barnen var intresserade och lyssnade på det vi sa, de var väldigt fokuserade” sammanfattar både Philip och Tove. Det enda de upplever kunde gjorts annorlunda var att banan kunde varit lite kortare:

”Det tog lite längre tid än beräknat att springa i grupp och diskutera” fyller Tove i. Ett konstaterande som säkert många ledare kan känna igen sig i, det är ju roligt att hinna med så mycket som möjligt men tiden räcker tyvärr inte alltid till.

”De fick lära sig att ibland måste man ändra i planen och det blir bra ändå” menar mentorn Kerstin som tycker att Tove och Philip genomförde kvällen väldigt bra. ”De hade valt ett lämpligt projekt och allt var förberett: inbjudan, anmälan, kartor, banor, kontrollutsättning, lek, avslutning, fika, hjälpledare, fikaansvarig och kostnader” avslutar Kerstin som stöttat Ryda-duon under hela Ungotekettiden.